BEAN BEAD 17x15mm

Grey Opal

BDPI04NG0007

Obr.
Více informací o produktu

BEAN BEAD 17x15mm

Aqua Milky
BDPI04NG0013

Obr.
Více informací o produktu

CUBE 026 8x11mm 91250

Opal Red

BDPG02CU0017

Obr.
Více informací o produktu

CUBE NUGGET 8mm

Montana

BDPG02CU0004

Obr.
Více informací o produktu

CUBE NUGGET 8mm

Blue Zircon Dark

BDPG02CU0008

Obr.
Více informací o produktu

DELTA NUGGET 33x19mm

Picasso Black

BDPI04NG0011

Obr.
Více informací o produktu

FLAG BEAD 25x15mm

Stawberry Ice

BDPIO2FG0001

Obr.
Více informací o produktu

PEAR NUGGET 22x14mm

Baige Brown Fusion

BDPO03PR0001

Obr.
Více informací o produktu

PRUNE NUGGET 26x22 mm

653 Jonquille Aq. Overlay

BDPO03OL0013

Obr.
Více informací o produktu

RECTANGLE CHICLET THICK 15x10mm Shiny Black

BDPG02RE0062

Obr.
Více informací o produktu

TRAPEZOID BEAD 25x15 mm

964 Black Malachite

BDPG02RE0061

Obr.
Více informací o produktu

TRAPEZOID BEAD 25x15 mm

127 Opal Red Dark

BDPG02RE0060

Obr.
Více informací o produktu

TRAPEZOID BEAD 35x20 mm

878 Opal Purple Mix

BDPG02RE0046

Obr.
Více informací o produktu

TRAPEZOID BEAD 35x20 mm

570 Baige Brown Fusion

BDPG02RE0045

Obr.
Více informací o produktu

TRAPEZOID BEAD 35x20 mm

A4601 Black Stone

BDPG02RE0047

Obr.
Více informací o produktu

TRAPEZOID BEAD 35x20 mm

127 Opal Red Dark

BDPG02RE0048

Obr.
Více informací o produktu

TRI NUGGET 18x17mm

662 Strawberry Ice

BDPI04NG0009

Obr.
Více informací o produktu

TRI NUGGET 18x17mm

192 Solid Blue

BDPI04NG0020

Obr.
Více informací o produktu

TRIANGLE TWIST 14x11 mm

041 Black Diamont

BDPG01TR0009

Obr.
Více informací o produktu